Vstup do členstva Registra solventných firiem

Naša spoločnosť MAYERSON s.r.o. sa stala členom Registra solventných firiem. Zároveň bola firma v tejto súvislosti zverejnená aj v denníku Hospodárske noviny dňa 25. 5. 2017 (viď. výtlačok). Členstvom v registri naša spoločnosť preukazuje finančnú stabilitu, platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť.

Vybavenie stavebného povolenia na kľúč

Ste zaneprázdnení? Je pre Vás behanie po úradoch časovo náročné? Ponúkame Vám vybavenie stavebného povolenia na kĺúč. Okrem úspory času predídete opätovnému chodeniu po úradoch v prípade,že chýbajú niektoré povinné údaje v projektovej dokumentácii. Ako odborníci vopred prekontrolujeme odstupové vzdialenosti budúcej stavby od spoločných hraníc pozemkov, pretože tie sú najčastejším nesvárom medzi susedmi, ktorí môžu podať námietky vo veci konania voči navrhovanej stavbe a tým predĺžiť čas na vydanie povolenia.

Cena od 500 do 600 EUR (závisí od rozsahu stavby) + správne poplatky.
Bližšie info pri osobnom stretnutí prípadne telefonicky.